ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 – WYNIKI

Kategoria: Aktualności,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 – WYNIKI

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji kolekcji szat liturgicznych do Parafii Grobu Bożego w Miechowie wpłynęły 4 oferty. Każda z ofert spełniła wymagania stawiane przez Zamawiającego. W wyniku zapytania ofertowego wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta złożona przez firmę Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. reprezentowaną przez panią Marzenę Kałucką.

 

Formularz cenowy zaproponowany w nadesłanych ofertach przedstawiał się następująco:

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. – 69650,00 zł

„ART KRUPA” Natalia Krupa – 75200,00 zł

MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski – 83600,00 zł

Zespół konserwatorski w składzie: Anna Drzewiecka, Anna Makulec – 76000,00 zł