Wycieczka Parafialnego Zespołu Caritas

Wycieczka Parafialnego Zespołu Caritas

Kategoria: Aktualności,

12 maja 2018 Parafialny Zespół Caritas pod przewodnictwem Urszuli Roszkowskiej i ks. Bartosza Sikory, przy wsparciu Pana Burmistrza Dariusza Marczewskiego oraz Dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji Krzysztofa Piwowarczyka zorganizował wycieczkę dla wolontariuszy do ogrodów biblijnych w Proszowicach. W pielgrzymce uczestniczyło 20 wolontariuszy ze wszystkich szkół gminy Miechów oraz Panie z PZC pracujące w wolontariacie. Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za dotychczasowe akcję, jakie podejmuje Parafialny Zespół Caritas.

Zwiedzanie, dzięki uprzejmości  gospodarzy z Caritasu Proszowice zakończyło się poczęstunkiem. Zostały także wręczone wszystkim uczestnikom wycieczki pamiątkowe dyplomy od Parafialnego Zespołu Caritas.

Ogród Biblijny w Proszowicach jest prowadzony przez Caritas. Powstał jako pierwszy w Polsce o tematyce biblijnej. Zajmuje 10 arów powierzchni. Przedstawia miniaturową pustynie, poletka zbóż i warzyw, przejście przez Morze Czerwone, symbole judaizmu i chrześcijaństwa, studnie Jakuba, winnice i ogród oliwny.