Wprowadzenie nowego księdza proboszcza

Wprowadzenie nowego księdza proboszcza

Kategoria: Inne,

W drugą niedzielę adwentu nasza parafia przeżywała uroczyste wprowadzenie nowego Proboszcza, księdza Franciszka Siarka.

 Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ksiądz biskup Andrzej Kaleta, nasza bazylika wypełniła się zgromadzonymi parafianami oraz przybyłymi na tę okazję kapłanami, siostrami zakonnymi, przedstawicielami władz samorządowych. Nowemu proboszczowi i kustoszowi sanktuarium Grobu Bożego towarzyszyli Damy oraz Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Licznie zgromadzeni byli również wierni parafii z Chmielnika, Sobkowa oraz z Górna. Z parafii w Chmielniku przybyła również reprezentacja Rycerzy Kolumba.

Na początku uroczystości ksiądz proboszcz został powitany przez dzieci, młodzież oraz dorosłych naszej parafii, jak również przedstawicieli grup parafialnych i modlitewnych działających w naszej parafii.

Podczas obrzędu wprowadzenia na urząd proboszcza został odczytany przez kanclerza kurii, księdza Adama Perza, dekret księdza biskupa Jana Piotrowskiego Ordynariusza diecezji kieleckiej, ustanawiający księdza Franciszka Siarka Proboszczem Parafii w Miechowie. Ksiądz Franciszek otrzymał od księdza biskupa klucze do bazyliki. Tym symbolicznym gestem przekazał mu władzę i pełnię praw jakie przysługują proboszczowi w parafii. Od tego momentu ksiądz Proboszcz w pełni stał się przewodnikiem, opiekunem i pasterzem wiernych parafii Grobu Bożego w Miechowie. Jednocześnie ksiądz Proboszcz został kustoszem Sanktuarium Grobu Bożego. Na zakończenie eucharystii ksiądz kanclerz odczytał jeszcze jeden dekret, którym ksiądz biskup Ordynariusz ustanowił księdza Proboszcza - Dziekanem dekanatu miechowskiego.

Otoczmy nowego księdza Proboszcza naszą modlitwą i życzliwością. Niech mu  Pan Bóg błogosławi.