XVI rocznica ogłoszenia Bazyliki miechowskiej Kolegiatą – zapraszamy do oglądania

13 lutego, w Miechowie odbyły się uroczystości związane z 16. Rocznicą ogłoszenia Bazyliki miechowskiej Kolegiatą oraz 16. rocznicą uroczystej instalacji Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Przy tej okazji, odbyła się również uroczysta instalacja dwóch nowo nominowanych Kanoników Gremialnych do Kapituły Kolegiackiej.