Wprowadzenie nowego proboszcza parafii Grobu Bożego w Miechowie

13 października, w Bazylice w Miechowie podczas mszy świętej uroczyście złożył wyznanie wiary  nowy proboszcz ks. dziekan Mirosław Kaczmarczyk.