Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie – zapraszamy do oglądania