Piękno ukryte w jedwabnej materii. Tkaniny Bożogrobców – wernisaż niezwykłej wystawy

Piękno ukryte w jedwabnej materii. Tkaniny Bożogrobców – pod takim hasłem, 5 kwietnia, w Muzeum Ziemi Miechowskiej, funkcjonującym przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, odbył się wernisaż niezwykłej wystawy. Ta jest początkiem prezentacji bogatego dorobku Bożogrobców.

Na wystawie można obejrzeć po raz pierwszy w historii tak bogatą kolekcję zbiorów sztuki sakralnej, pochodzących z dawnego skarbca bożogrobców. Warto dodać, że obecnie w skarbcu miechowskim przechowywane jest kilkadziesiąt portretów bożogrobców i innych obrazów sakralnych, kilkanaście okazów sreber kościelnych wysokiej jakości artystycznej oraz blisko 200 tkanin i szat liturgicznych. Część z nich eksponowana jest po raz pierwszy w historii na wystawie muzealnej w Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Pierwszą taką w historii wystawę prezentującą tak bogatą kolekcję ze zbiorów sztuki sakralnej, pochodzącej z dawnego skarbca bożogrobców, można podziwiać w mieszczącym się przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie Muzeum Ziemi Miechowskiej, w godzinach otwarcia Muzeum. Stała ekspozycja muzealna prezentowana jest w Zamku Generała – dawnej siedzibie miechowskich prepozytów.