Miechów na mapie turystyczno – pielgrzymkowej Polski – zapraszamy do oglądania filmu

Miechów na mapie turystyczno - pielgrzymkowej Polski

To temat panelu dyskusyjnego, jaki odbył się 22 i 23 maja w Miechowie. Konferencja połączona była z prezentacją atrakcji turystycznych wraz z bazą gastronomiczno-hotelową powiatu miechowskiego. Uczestnikami spotkania byli zaproszeni goście, reprezentanci biur turystycznych i pielgrzymkowych oraz organizacji turystycznych z całej Polski.

Goście rozpoczęli zwiedzanie od miechowskiej Bazyliki z repliką Grobu Bożego oraz zabudowań dawnego klasztoru bożogrobców. Odwiedzili również Muzeum Ziemi Miechowskiej. Zwiedzili także Galerię u Jaksy, Dom Pracy Twórczej i dworek Zacisze. Obejrzeli też krytą pływalnię, a później gościli u Marty i Ireneusza Trybulców w dworku w Grzymałowie oraz w restauracjach Kojot, Vita, Piwnica Szefa i „Siedlisko”. Na zakończenie odwiedzili pola bitwy racławickiej, a stamtąd udali się do hotelu Mercure Dosłońce Conferenc&Spa, gdzie wzięli udział w konferencji podsumowującej pobyt.

Jak podkreślali zaproszeni goście, którzy według starosty Mariana Gamrata będą ambasadorami turystyki w regionie miechowskim, Miechów oraz jego okolice mają ogromny potencjał turystyczno-pielgrzymkowy.

Organizatorami promocyjnego spotkania byli: ks. Mirosław Kaczmarczyk, Proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie, Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Marian Gamrat Starosta Powiatu Miechowskiego, Adam Samborski Wójt Gminy Racławice oraz Sylwia Suchecka, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Jak podkreślali organizatorzy, wszyscy mają nadzieję, że spotkanie to zaowocuje większym zainteresowaniem turystów regionem miechowskim, a sam Miechów mocniej zaistnieje na pielgrzymkowo-turystycznej mapie Polski.