Inwestytura księdza Mirosława Kaczmarczyka – zapraszamy do oglądania filmu

Ksiądz Mirosław Kaczmarczyk, proboszcz Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, został włączonych w skład Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, zwanego bożogrobcami. W skład bożogrobców weszło zaledwie 20 nowych osób z całej Polski. Uroczystościom, które odbyły się w Kielcach, przewodniczył bp Kazimierz Ryczan.