19. rocznica ogłoszenia miechowskiej świątyni Bazyliką

3 listopada był wielkim, historycznym wydarzeniem i świętem dla wspólnoty parafialnej skupionej wokół Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. W tym bowiem dniu pod przewodnictwem pasterza diecezji kieleckiej Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego wierni przeżywali uroczystość odpustową z racji 19. rocznicy ogłoszenia miechowskiej świątyni Bazyliką.

Uroczystości rozpoczęły się od drogi krzyżowej, po której odbyła się uroczysta Eucharystia. W obchodach jubileuszowych udział wzięli: Kanonicy Miechowskiej Kapituły Kolegiackiej, Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Zwierzchnictwo w Polsce; przedstawiciele Instytucji z terenu Miasta, Gminy i Powiatu wraz z Pocztami Sztandarowymi, a także parafianie, młodzież i dzieci oraz pielgrzymi.

Jak podkreślano, nadanie papieskiego breve było niezwykle ważnym wydarzeniem dla bazyliki.

Podczas uroczystych obchodów, biskup Jan Piotrowski dokonał poświęcenia nowo otwartej kawiarenki.

Na zakończenie uroczystości ks. Mirosław Kaczmarczyk, proboszcz Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, złożył podziękowania wszystkim tym, którzy modlitwą i zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia liturgicznych uroczystości.