Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Miechów można zapoznać się z aktualna ofertą turystyczną: http://www.miechow.eu/turystyka/warto-zobaczyc/oraz zapoznać się z aktualna mapą miasta i gminy:
http://www.miechow.eu/turystyka/plan-gminy-i-miasta/

MIASTO  M I E C H Ó W

Muzeum Ziemi Miechowskiej:

28 09 2013 314

http://muzeum.miechow.pl/