SYMPOZJUM I ODPUST W MIECHOWIE

SYMPOZJUM I ODPUST W MIECHOWIE

Kategoria: Inne,

MSZE ŚWIĘTE W DNIU ODPUSTU
ŚRODA 15.07.2020r.

6:30 Msza Święta
7:00 Msza Święta z kazaniem
13:00 Msza Święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Kalety (Transmisja ONLINE)
18:00 Msza Święta z kazaniem

SYMPOZJUM I ODPUST W MIECHOWIE

„Ze św. Janem Pawłem II w Jerozolimie”

W najbliższą środę, 15 lipca 2020 r., w parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie odbędzie się sympozjum popularnonaukowe, pt.: „Ze św. Janem Pawłem II w Jerozolimie”, zorganizowane w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Zaproszeni prelegenci z Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce, Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opowiedzą o nieznanych dotąd wydarzeniach z życia polskiego papieża, który w grudniu 1963 r. wybrał się po raz pierwszy do Ziemi Świętej i Jerozolimy, podzielonej wówczas na dwa państwa: Izrael i Jordanię. Był to jego pierwszy w życiu wyjazd poza granice Europy. Odbędzie się również pokaz unikalnych i niepublikowanych fotografii z tej pielgrzymki. Sympozjum będzie również okazją do ostatecznego rozwikłania zagadki związanej z „tajemniczą” pielgrzymką Karola Wojtyły do Izraela w listopadzie 1964 r., o której lakonicznie wspominają niektórzy jego biografowie. Przedstawiciele Komitetu Naukowego ds. Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II zaprezentują nigdy niepodejmowany dotąd temat: „Ziemia Święta w myśli i twórczości literackiej Karola Wojtyły”. Miechowskie sympozjum będzie również okazją do poznania ciekawych i nieznanych szerzej informacji związanych z pobytem papieża Jana Pawła II w Jerozolimie, podczas jego niezapomnianej pielgrzymki w Roku Jubileuszowym 2000. Sympozjum zakończy się Mszą Św., sprawowaną w bazylice miechowskiej pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Kalety, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. W tym wydarzeniu wezmą również udział członkowie kanonicy Miechowskiej Kapituły Kolegiackiej i członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w Zwierzchnictwie w Polsce – międzynarodowego stowarzyszenia z siedzibą w Rzymie, którego Zwierzchnictwo w Polsce ma swoją siedzibę w Miechowie. Sympozjum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

PROGRAM SYMPOZJUM I ODPUSTU W MIECHOWIE

transmisja on-line na  kanale YouTube

>>>godz. 10.00 (sala konferencyjna na probostwie parafialnym, ul. Warszawska nr 1 A w Miechowie):

➡️„Pierwsza pielgrzymka Karola Wojtyły do Ziemi Świętej z nawiedzeniem Grobu Bożego w Jerozolimie (5-15 grudnia 1963 r.)” (wraz z pokazem unikalnych i niepublikowanych fotografii z tej pielgrzymki), o. Nikodem Gdyk OFM (Kraków), Wicekomisarz Ziemi Świętej w Polsce (Komisariat Ziemi Świętej w Polsce z siedzibą w Krakowie) i przewodnik pielgrzymek do Ziemi Świętej, Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie,

➡️„Podróż do Jerozolimy czasów Chrystusa” (projekcja filmu z interaktywnej wystawy multimedialnej, pt.: „Śladami Jezusa”, zainaugurowanej 29 marca 2019 r. w Warszawie), Krzysztof Noworyta (Warszawa), teatrolog, podróżnik, autor filmów i wystaw, pomysłodawca i współproducent tej wystawy,

➡️„Ziemia Święta w myśli i twórczości literackiej Karola Wojtyły”, dr Marta Burghardt i dr Stanisław Dziedzic (Kraków), Komitet Naukowy ds. Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie,

➡️„Jan Paweł II w Jerozolimie w Roku Jubileuszowym 2000”, prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (Kraków), kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich Instytutu Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

✴️Honorowy patronat nad sympozjum objęli krakowscy członkowie tzw. Rodzinki” – „Środowiska” (1949-1978), grupy duszpasterskiej skupionej wokół „Wujka” - Karola Wojtyły – przyjaciół i wychowanków św. Jana Pawła II: dr. inż. Stanisław Abrahamowicz, prof. dr. hab. Teresa Malecka, prof. dr. hab. Bożena Turowska i prof. dr hab. Gabriel Turowski.

>>>godz. 12.30 - w bazylice miechowskiej: nabożeństwo „Godzinki o Bożym Grobie” (nabożeństwo powstałe w XVIII w. w zakonie miechowskich bożogrobców, autorstwa generała zakonu ks. Jakuba Pawła Radlińskiego).

>>>godz. 13.00 - w bazylice miechowskiej: uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Kalety, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej.

*************************************************************************

Parafia pw. Grobu Bożego w Miechowie jest jedyną parafią w Polsce, która co roku, dokładnie 15 lipca, obchodzi uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego w Miechowie (1802 r.), podczas której są celebrowane i wspominane historyczne rocznice wydarzeń związanych również z Ziemią Świętą przypadające w tym samym dniu: rocznica zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców na czele z Obrońcą Grobu Bożego Gotfrydem z Bouillon (15 lipca 1099 r.) i rocznica poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie – bazyliki „Anastásis” (15 lipca 1149 r.). Miechów, który ze swoim sanktuarium Grobu Bożego jest zwany „Polską Jerozolimą” co roku łączy się duchowo z bazyliką Grobu Bożego w Jerozolimie, w której również 15 lipca jest obchodzona uroczyście rocznica poświęcenia tej świątyni, która miała miejsce w 1149 r., dokładnie 50 lat od wyzwolenia tego miasta przez krzyżowców z rąk muzułmanów. 15 lipca 2020 r. franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej, współgospodarze wraz z prawosławnymi i ormianami, jerozolimskiej bazyliki Grobu Bożego będą, w godz. od 7.30 do 9.00 (zgodnie z porą dnia ustaloną przez sułtana w XIX w. i obowiązującą nadal w tzw. status quo) będą celebrować uroczystości związane z rocznicą poświęcenia tej najważniejszej świątyni chrześcijańskiej na świecie.

W tym roku, ustanowionym w Polsce przez Sejm i Senat Rokiem Świętego Jana Pawła II, z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka , w ramach obchodów tej rocznicy, parafia miechowska organizuje sympozjum popularnonaukowe, pt.: „Ze św. Janem Pawłem II w Jerozolimie”, którego celem jest również wspólne duchowe pielgrzymowanie wraz ze św. Janem Pawłem II do Ziemi Świętej – do Grobu Pańskiego w Jerozolimie, którego jedna z najstarszych replik znajduje się w bazylice miechowskiej.

Uroczystości obchodzonej 15 lipca 2020 r. w Miechowie towarzyszyć będą słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział podczas homilii, wygłoszonej 26 marca 2000 r., podczas Eucharystii celebrowanej w bazylice Grobu Bożego Jerozolimie: „Tutaj, w bazylice Grobu Świętego, klękam przed miejscem, gdzie Go pochowano: «Oto miejsce, gdzie Go złożyli» (Mk 16, 6). Grób jest pusty. Jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia w ludzkich dziejach: zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku, tekst „AP”