Plan wizyty duszpasterskiej (22-29 stycznia)

Plan wizyty duszpasterskiej (22-29 stycznia)

Kategoria: Aktualności,

28 grudnia rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską - kolędę. Na spotkanie przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż, kropidło, świece, wodę święconą. Dzieci i młodzież od klas szkoły podstawowej do klas maturalnych przygotowują zeszyty z katechezy do sprawdzenia i podpisania. Prosimy, aby wszystkie domy były otwarte, gdyż w osobie kapłana przyjmujemy samego Chrystusa, który przychodzi, aby pobłogosławić dom i wszystkich jego mieszkańców na cały Nowy Rok.

Wizyta duszpasterska w bieżącym tygodniu będzie przebiegać według następującego porządku:

22 stycznia - poniedziałek - 15.30
• ul. Zagrody + Zielona + Rolnicza – 3 ks.
• os. Parkowe bl. 3 i bl. 4 – 3 ks.
23 stycznia - wtorek - 15.30
• os. Parkowe blok 1 – 2 ks.
• os. Parkowe blok 2 i blok 2a – 2 ks.
• os. Parkowe bl. 5 – 2 ks.
24 stycznia - środa - 15.30
• os. Parkowe bl. 6 (m. 1-39) – 1 ks.
• os. Parkowe blok 6 (m. 40-75) – 1 ks.
• os. Parkowe blok 7 – 2 ks.
• os. Parkowe bl. 8 – 2 ks.
25 stycznia - czwartek - 15.30
• os. Parkowe bl. 10 – 3 ks.
• os. Parkowe bl. 11 i 12 – 3 ks.
26 stycznia - piątek - 15.30
• os. Parkowe bl. 9 – 2 ks.
• os. Sikorskiego bl. 5 – 2 ks.
• os. Sikorskiego bl. 17 – 1 ks.
• os. Sikorskiego bl. 6 – 1 ks.
27 stycznia - sobota - 9.00
• Bukowska Wola – 3 ks.
• ul. Powstańców – od Poradowa – 1 ks.
• ul. Powstańców – od E7 – 1 ks.
• ul. Powstańców – od ul. Piłsudskiego – 1 ks.
29 stycznia - poniedziałek - 15.30
• os. Sikorskiego bl 7 – 1 ks.
• os. Sikorskiego bl. 8 – 1 ks.
• os. Sikorskiego bl. 9 – 1 ks.
• os. Sikorskiego bl. 10 – 1 ks.
• os. Sikorskiego bl. 11 – 1 ks.
• os. Sikorskiego bl.15 – 1 ks.

Już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary podczas kolędy dla księży, którzy wśród Was pracują. Przy okazji wizyty duszpasterskiej możemy złożyć także ofiarę na potrzeby naszej bazyliki. Składających ofiary prosimy, aby napisali na kopercie dokładny adres, aby można było odnotować ofiarodawcę.

Przez cały czas trwania kolędy kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do soboty, ale tylko rano w godzinach od 8.00 do 9.00