PRAKTYKI WAKACYJNE ALUMNÓW WSD W KIELCACH W BAZYLICE W MIECHOWIE

PRAKTYKI WAKACYJNE ALUMNÓW WSD W KIELCACH W BAZYLICE W MIECHOWIE

Kategoria: Aktualności, Inne, Napisali o nas,

PRAKTYKI KOŁA HISTORYCZNEGO (WAKACJE 2014)

Na prośbę ks. prałata Mirosława Kaczmarczyka  ks. rektor Paweł Tambor przy współpracy z Archiwum Diecezjalnym  zainicjował nową praktykę duszpasterską dla alumnów. Od lipca 2014 roku alumni z Koło Historycznego (Piotr Misztal i Patryk Kundera) odbyli dwutygodniowe praktyki polegające na ukazywaniu dziedzictwa kultury religijnej Bożogrobców.  Praktyka obejmowała działalność w parafii: ścieżkę historyczną po klasztorze i sanktuarium, animowanie modlitwy grup pielgrzymkowych, sprzedaż pamiątek, zapisywanie intencji mszalnych. Ponadto jako alumni uczestniczyliśmy w pracach Muzeum Ziemi Miechowskiej, praktykując przy pracownikach etatowych. Muzeum znajduje się w budynku parafialnym – w domu dawnych prepozytów generalnych.

Celem praktyki było zapoznanie nas z pracą duszpasterską w sanktuarium. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski mówi, że jego marzeniem jest wytworzenie w naszej diecezji specjalistycznego duszpasterstwa o profilu historyczno – pielgrzymkowym. Rola księdza w tym działaniu Kościoła jest niezastąpiona, konieczna jest wiedza na temat dziedzictwa kultury chrześcijańskiej oraz umiejętności duszpasterskie pozwalające na służenie pielgrzymom (cura animarum). Świadomość dziedzictwa kultury chrześcijańskiej  jest fundamentem wizji przyszłości duszpasterstwa w sanktuariach diecezji kieleckiej.

Zwykle widzimy jak rozwijają się sanktuaria prowadzone przez zakony. Idzie o to, aby księża diecezjalni naśladując duszpasterstwo zakonów potrafili przyciągnąć do sanktuariów diecezjalnych pielgrzymów.  Czas formacji seminaryjnej powinien być dobrze wykorzystany. W związku z tym, że klasztor i sanktuarium w Miechowie zostały dzięki ofiarnej pracy ś.p. ks. infułata Gredki w znacznym stopniu wyremontowane posiadamy w naszej diecezji niemal w jej centrum miejsce do przyjmowania pielgrzymów z imponującą infrastrukturą. Dziedzictwo kultury chrześcijańskiej oraz infrastruktura sanktuarium stwarza warunki do rozwoju duszpasterstwa pielgrzymkowego. Inicjatywa kształcenia alumnów jest więc odpowiedzią na zapotrzebowanie duszpasterskie diecezji.

Ubogaciliśmy  swoją formację ludzką poprzez spotkania się z grupami działającymi przy parafii: ministrantami, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, czy uczestnikami nowo otwartego Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej w Miechowie. Na pierwsze spotkanie zgłosiła się grupa 30 osób.  W czasie praktyki alumna Patryka Kundery Ks. Bp. Kazimierz Ryczan podczas wizyty w parafii z zainteresowaniem pytał o przebieg praktyki i efekty formacji duszpasterskiej. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z jednym z pielgrzymów Sanktuarium Grobu Bożego - był to satyryk Tadeusz Drozda ze swoją rodziną. Przy tej okazji wnuczki Tadeusza Drozdy zostały zapoznane z działalnością Koła Historycznego i polubiły nasz profil na facebooku. Warto wspomnieć, że Piotr Misztal wraz z grupą parafialną brał udział w próbie koncertu światowej sławy śpiewaka Andrea Bocellego. Ks. prof. Jan Nowak będący tłumaczem stwierdził, że w oczach Włocha pojawiły się łzy. Artysta był tak wzruszony spotkaniem z parafianami miechowskimi.  Okresem szczególnie ciężkiej pracy alumna Piotra był czas pobytu w parafii pielgrzymki tarnowskiej (8400 pielgrzymów). Pielgrzymi nocowali na terenie miasta jak również uczestniczyli we Mszy Świętej. Trud jednak opłacił się, gdyż sami pątnicy twierdzili iż parafia włożyła wiele serca w ich przyjęcie.

al. Piotr Misztal
al.Patryk Kundera