Podstawowa literatura i linki tematyczne

Kategoria: Napisali o nas, Wydawnictwa,

Dla tych wszystkich, którzy pragną zapoznać się z dokumentami, literaturą związanymi z dziedzictwem kulturowym Miechowa. pragniemy w tym miejscu zaprezentować pozycje książkowe w postaci tradycyjnej (dostępne również w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Fihel[1]), dostępne w internecie jak również w formie elektronicznej. Co zrozumiałe, znajdą się tu również adresy stron internetowych, na których PT Czytelnik znajdzie poszukiwane przez siebie treści:

Wydawnictwa źródłowe:

Nakielski S., Miechovia, sive promptuarium antiquitatum Monasterii Miechoviensis, Cracoviae 1634 (egzemplarz znajdujący się w Miechowie dostępny jest w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13734&from=publication&

Niezwykle ciekawy fakt funkcjonowania dwóch wersji Kroniki Nakielskiego, zob.: http://issuu.com/hereditas_monasteriorum/docs/chojnacki

Opracowania i artykuły prasowe:

Baliński M., Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym, T. II Warszawa 1885; http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=18067&dirids=1

Barczyński W., Bazylika Grobu Bożego w Miechowie, informator, Kraków 2002;

Barczyński W., Małopolski szlak bożogrobców, Miechów, 2008;

Bożogrobcy w Polsce. Materiały z sesji historycznej "Bożogrobcy miechowscy” w Miechowie w dn. 21-22 października 1995, Miechów 1999;

Bożogrobcy: Jerozolima, Miechów, Chorzów. Materiały z sesji naukowej 9 października 1999 r., od red. J. Kurka, Chorzów 2000;

Gałczyński R. S., Miechowski konwent Bożogrobców do połowy XV wieku. Z badań nad prosopografią klasztorną, "Nasza Przeszłość", T. 98 : 2002;

Gredka J., Bazylika Miechowska w dniu jubileuszu, Miechowiana: szkice historyczne, pod red. W. Barczyński, S. Piwowarski, J.Włudarczyk, Miechów 2002;

Gieysztor A., Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, Warszawa1971;

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 1: Województwo Krakowskie, z. 8, pod red. J. Szablowski, Warszawa, 1953;

Kocham Miechów. Przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych, red.: Agata Wawryszczuk, Włodzimierz Barczyński, Stanisław Piwowarski, Kraków 2004;

Krajobraz kulturowy Polski. Województwo Małopolskie, red. J. Bogdanowski, Kraków, Warszawa, 2001;

Krasnowski B., Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. II. Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków 2004;

Kydryńska A., O pracach konserwatorskich przy malowidłach ściennych na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1957, Kraków 1958;

Łoziński J. Z., Miechowskie Sepulcrum Domini, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 31, 2, R. 1969;

Łoziński J.Z., Pomniki sztuki w Polsce, T. 1, Małopolska, Warszawa 1985;

Malarstwo gotyckie w Polsce. Katalog zabytków, T. 2, cz. 3, Dzieje  Sztuki Polskiej, red.: A. S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004;

Miechoviana. Szkice historyczne, red.: W. Barczyński, S. Piwowarski, J. Włodarczyk Miechów 2002;

Mróz F., Sanktuarium Grobu Pańskiego w Miechowie, Sanktuaria i kaplice Bożego Grobu w Polsce, Kraków, 2000;

Pencakowski P., Przemiany formy i funkcji wieży kościoła parafialnego (dawniej bożogrobców) w Miechowie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1991, t. 36, z. 3;

Pęckowski Z., Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków 1967;

Pękalski P., O początku, rozkrzewieniu i upadku zakonu XX. Kanoników Stróżów Św. Grobu Jerozolimskiego, Kraków 1867;

Piłat Z., Fundator i fundacja klasztoru bożogrobców w Miechowie, [w:] Bożogrobcy w Polsce…, s. 37-39;

Piwoński H., Nieznany utwór wielogłosowy w Antyfonarzu miechowskim, "Nasza Przeszłość", T. 33 : 1970;

Szydłowski T., Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem, Kraków 1928;

Śniegulska-Gomuła M., Zabytkowe paramenty z bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne:, R. 2003, t. 80;

Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000;

Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1983;

Tobiasz M., Bożogrobcy w Miechowie (W 800 – lecie sprowadzenia zakonu do Polski), "Nasza Przeszłość", T. 17 , Kraków 1963;

Wiśniewski J., Dekanat miechowski, Radom 1917;

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, z. 7. Województwo krakowskie, oprac. M. Kornecki, A. Fischinger, J. Lepiarczyk, T. Chrzanowski, Warszawa 1971;

Zabytki na trasach turystycznych województwa krakowskiego, red. J.  Smulski, Kraków 1975;

Ziemia Miechowska, red. A. Staniek Kraków 1969.

Adresy polecanych stron internetowych:

Opis Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie:

http://miechow.info/?pId=2 

Historia Zakonu Bożogrobców:

http://miechow.info/?pId=3

Gazeta Miechowska:

http://miechow.info/gazeta?id=100

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD:

http://www.miechowjaksa.home.pl/

Miechowskie Towarzystwo 1163 roku:

http://1163.miech.pl/

Miechowskie Towarzystwo Śpiewacze:

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-%C5%9Apiewacze-MIECHOVIA-Ch%C3%B3r-Bazyliki-Grobu-Bo%C5%BCego-w-Miechowie/489504054413982

Miechówpedia:

wiki.mojmiechow.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Miechów ,,polska Jerozolima". Zarys dziejów bożogrobców miechowskich do XV wieku i ich wpływ na duchowość średniowiecznej Małopolski:

e-mail:historiaswiata.com.pl/wpis/61/

Muzeum Ziemi Miechowskiej:

e-mail:biuro@muzeum.miechow.pl

Oficjalny serwis zakonu bożogrobców w Polsce:

e-mail:oessh.opoka.net.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie:

e-mail:  biblioteka@miechow.com

Sanktuaria, na oficjalnej stronie Diecezji Kieleckiej:

e-mail: diecezja.kielce.pl/sanktuaria

Urząd Gminy i Miasta Miechów:

e-mail: diecezja.kielce.pl/sanktuaria


[1] Plac Kościuszki 7, 32-200 Miechów, tel.:  (41) 230-98-16;  (41) 383-10-86.