Sobór Watykański II uczy nas:

Nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa ludzi świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego.
Nasze czasy wymagają od ludzi świeckich, co więcej - żądają od nich o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego apostolstwa. W obecnych zaś warunkach jest rzeczą zgoła konieczną, by w zasięgu działalności ludzi świeckich umacniało się apostolstwo w formie zespołowej i zorganizowanej; tylko bowiem przez ścisłe zespolenie sił da się w pełni osiągnąć cele dzisiejszego apostolstwa i obronić skuteczne jego owoce.