Racławice - wieś położona jest w stronę południowo-wschodnią od Miechowa,'

 

Pierwsze wzmianki o parafii pw. św. Piotra i Pawła w Racaławicach pochodzą z 1326 r. Obecny, późnobarokowy wybudowano w 1778 r. Świątynię konsekrował bp Tomasz Kuliński w 1887 r. Świątynię wzniesiono na terenach podmokłych, na obrzeżach miejscowości, gdzie biją źródła.  Tu także stały dawniej dwa pierwsze drewniane kościoły. Pierwszy z nich XIV-wieczny przetrwał 200 lat. Drugi drewniany – spłonął od uderzenia pioruna  w II poł. XVII w.

Obecny o jednej nawie posiada węże prezbiterium. Wnętrze urządzono w stylu rokoko i klasycyzmu. Ozdobą ołtarza głównego z poł. XVIII w. jest młodszy o sto lat obraz Matki Bożej Częstochowskiej, na zasuwie – wizerunek św. Piotra i Pawła Ap. W bocznych ołtarzach obrazy Ukrzyżowania z ok. 1774 r. i Matki Bożej z Dzieciątkiem. Zachowała się późnobarokowa chrzcielnica i kropielnica. Największą wartość zabytkową  stanowią gotycka figura św. Szczepana  jak i  znajdujący się w bocznym ołtarzu obraz na desce z „Święta rozmowa” – nieznanego artysty. Obok kościoła – drewniana dzwonnica z VIII w. W kościele znajduje się obraz św. Izydora  w nietypowym przebraniu – w krakowskiej sukmanie. Takie wyobrażenie nawiązuje do dawnej  tradycji  żywej w Racławicach – otóż para szła do ślubu w krakowskich strojach. Także gospodarzy składano w trumnie w krakowskich sukmanach.

Odpust: św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

 

 

Odpusty:

Adres:

Racławice nr 48

32-222 Racławice

Tel.: 041-384-40-04

http://www.parafiaraclawice.pl

Proboszcz:

Ks. Krzysztof Gałecki, święcenia kapłańskie przyjął 1984r., mianowany został w 1997 r.

Wikariusz:
ks. Julian Bednarek, mgr teol., ur. 1965 (Mnichów),  wyśw. 1989, mian. 2016