Pstroszyce - wieś położona w stronę północno-zachodnią od Miechowa. Pierwsza informacja źródłowa na jej temat pochodzi z początku XIV w., kiedy stanowiła dziedzictwo rycerza Dominika. W roku 1329 r. "pan Królestwa Polskiego, Władysław Łokietek, wydał przywilej mocą którego została ona przeniesiona na lepsze pod względem gospodarczym i prawnym prawo niemieckie. Z czasem od drobnych właścicieli części dziedzicznych owej wsi skupił klasztor miechowski stając się około 1412 roku jedynym posiadaczem osady, do której należało sołectwo tutejsze oraz  nowo  założone wsie Rozpierzchów (Wola Pstrowska) i Podleśna Wola. We wsi funkcjonował folwark klasztorny, młyn, karczma z rolą.

Uznając pewną niedogodność dla mieszkańców, którzy z powodu znacznej odległości mieli trudności w uczęszczaniu na nabożeństwo do miechowskiego kościoła, Maciej Łubieński, generał zakonu ufundował na terenie wsi kaplicę. W 1618 r. nadano kaplicy oficjalny charakter, dzięki czemu można było odprawiać mszę Świętą.

Początki obecnej parafii sięgają roku 1988 r., kiedy zbudowaną przez mieszkańców kaplicę poświęcił biskup kielecki Stanisław Szymecki. Decyzją biskupa Kazimierz Ryczana utworzono nowy okręg duszpasterski, a uroczystą erekcję poprowadził w dniu 24 czerwca 1994 r. Istniejąca kaplica okazała się zbyt szczupła dla rozrastającej się parafii, stąd w 1997 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła.

Odpust:

W dzień 17 lipca, w uroczystość ku czci św. Jadwigi Królowej

Adres:

Pstroszyce I nr 66 a

32-200 Miechów,

tel. 41-389-90-61

Proboszcz:

ks. Krzysztof Gadowski, wyświęcony w 1990 r. , mianowany w 2006 r.