Przesławice – to niewielka wieś położona na południe od Miechowa, w dolinie rzeki Cichej. Wzmiankowana w 1277 r. kiedy Boksa, dziekan kościoła św. Floriana w Krakowie zapisał klasztorowi w Miechowie karczmę z rolą położoną w tejże wsi, co zatwierdził książę Bolesław Wstydliwy. Klasztor skupił w przeciągu XIV i XV w. resztę wsi, w tym również tutejsze sołectwo. Następnie wieś stanowiła własność klasztoru w Miechowie (do 1819 r.), a do lat 70. XX w. podlegała duszpasterstwu kościoła pw. Grobu Bożego.

Decyzją biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza w 1970 r. oddelegowano do budowy kościoła w Przesławicach wikarego z parafii w Miechowie ks. Stanisława Sztafrowskiego. Ksiądz proboszcz zdecydował się na wykorzystanie w tym celu drewnianego kościoła w Gołczy, gdyż tamtejsi parafianie zdołali wybudować sobie kościół murowany. Poświecenia kamienia węgielnego pod budowę świątyni we wsi dokonał 30 listopada 1970 r. biskup kielecki Jan Jaroszewicz.

Kościół wzniesiono w XVIII w. z wykorzystaniem fragmentów kościoła z 1657 roku, ale całość budulca była zniszczona w blisko 80%. Decyzją małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków i biskupa kieleckiego został poddany gruntowanej konserwacji. Obecnie kościół jest orientowany, wybudowany jako konstrukcja zrębowa, z drewna modrzewiowego, na wysokiej kamiennej podmurówce. Na dachu nawy wznosi się ośmioboczna wieżyczka zwieńczona hełmem z latarnią. Nawa przykryta jest sklepieniem pseudokolebkowym, chór wsparty na filarach. Do nawy dobudowano kaplicę na planie pięciokąta, a od zachodu i południa do kościoła dostawiono dwie kruchty. Wnętrze pokrywają pozorne sklepienia kolebkowe i stropy belkowe. Ołtarz główny i dwa boczne są późnobarokowe[1].

Dnia 19 05 1975 r. biskup kielecki Jan Jaroszewicz uroczyście poświęcił odrestaurowany kościół, który otrzymał tytuł Matki Kościoła. Natomiast 15 VI 1981 r. biskup kielecki Stanisław Szymecki erygował przy tutejszym kościele parafię wydzieloną z okręgu duszpasterstwa kościoła Grobu Bożego w Miechowie.

 Adres:

Przesławice nr 83

32-200 Miechów

tel. 41 38 30 882

Odpusty: NMP Matki Kościoła – drugi dzień Zielonych Świąt

Proboszcz:

ks. Tomasz Biskup , mgr teol., ur. 1971 (Świeta Katarzyna), wyśw. 1997, mian. 2015[1] Szlak Architektury Drewnianej [on-line]. Małopolska Organizacja Turystyczna. http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=155 [dostęp 2014-02-20].