Charsznica - wieś  położona jest w zachodniej części powiatu miechowskiego, jest siedzibą gminy o tej samej nazwie. W herbie gminy Charsznica łączą się elementy herbu Korycińskich i krzyż Bożogrobców. Pierwsze wzmianki miejscowości Karsnicza znajdziemy w bulli papieża Urbana IV z 1262 r. W XIV wieku znajdujemy ją w posiadaniu Klemensa z Kwiliny herbu Lis i jego spadkobierców. Na temat tej miejscowości artykuł napisał Andrzej Siwek z krakowskiego oddziału NID pt. "Zabytki i krajobraz kulturowy gminy Charsznica", [w:] Teki Krakowskie, t. 16, Kraków 2009, s. 5-17l oraz w hasło w Słowniku geograficzno-historycznym ziem polskich w średniowieczu, wydanie internetowe: http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=3715&q=charsznica&d=0&t=0

Początki parafii sięgają lat międzywojennych XX wieku. Powstanie obecnego kościoła poprzedziła kaplica, wzniesiona w latach 1932-1933 z fundacji Antoniego Malatyńskego, właściciela dóbr ziemskich mieszkającego w okolicy. Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Charsznicy erygowana została dnia 30 września 1976 r.  przez biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza.
Nowy budynek świątyni został wybudowany w latach 1982-1986, a jego konsekracji dokonał w 1996 r. biskup kielecki Kazimierz Ryczan.

Odpust:

- w święto Matki Bożej Różańcowej, które ma miejsce w pierwszą  niedzielę października.

Adres:
32-250 Charsznica ul. Młyńska 14
tel. 12-383-61-53

Proboszcz:
ks. Mariusz Kwaśniewski, ur. 1972 (Chmielnik), wyśw. 1997, mian. 2016

Rezydent:
ks. Ludwik Michalik, ur. 1932, wyświęcony w 1960 r.