Antolka - to dawna osada karczemna, dziś wieś, położona na terenie gminy Książ Wielki, bezpośrednio przy międzynarodowej szosie S 77. Tutejsza karczma zbudowana została w 1836 r., w czasie powstania styczniowego gościła w dniach z 14 na 15 marca 1863 r. oddział generała Mariana Langiewicza. Jak czytamy internetowej stronie „W pamiętniku uczestnika powstania styczniowego Władysława Bentkowskiego, szefa sztabu dyktatora znajduje się zapis: (…) tuż przy karczmie szosowej Antolka zwanej, z frontem ku szosie zwróconym i na dwieście kroków długim. W najpierwszej linii od szosy miał stanąć pierwszy pułk piechoty, w drugiej drugi pułk, w trzeciej kawalerya, a w czwartej tabor wozów(…). W karczmie samej oraz w domostwach naprzeciw niej, po drugiej stronie szosy rozrzuconych, miał sie rozłożyć oddział żuawów(…). Dyktator, a z nim duża część sztabu udali sie do przydrożnej karczmy „Antolki”. Obecnie w tym historycznym budynku urządzono stylowa karczmę. Nie ma jednak żadnej pamiątkowej tablicy informującej o pobycie wojsk gen. Mariana Langiewicza. Sam budynek karczmy jest dużo starszy niż opisywane wydarzenia a w tym miejscu prawdopodobnie to jest już któryś budynek o tym przeznaczeniu z kolei”[1].

Parafia została erygowana 18 kwietnia 1947 r., wydzielona z  parafii w Książu Wielkim i Miechowie. Biskup kielecki Czesław Kaczmarek (1895, zm. 1963) zadanie utworzenia nowej parafii w trudnych czasach walki władz państwowych z Kościołem powierzył ks. kanonikowi Walentemu Herczykowi.

Świątynię budowano w latach 1950-1967, przy osobistym zaangażowaniu biskup kieleckiego Czesława Kaczmarka, wspomagającego materialnie i pasterską modlitwą wysiłki zarówno duszpasterza jak i mieszkańców parafii (zabudowania należące do kościoła powstały na terenach ofiarowanych w większości przez rodzinę Hallerów). Na pamiątkę szczególnej troski okazanej parafii przez biskupa Czesława Kaczmarka, pierwszy proboszcz ks. Walenty Herczyk pragnął zaprowadzić nową nazwę dla siedziby parafii jako Czesławów-Antolka, która jednak się nie przyjęła.

Jest to budowla utrzymana jest w stylu eklektycznym przez ojca i syna Abratańskich, w zniesiona z jasnego piaskowca wydobytego w okolicy Książa Wielkiego. Wnętrz kościoła jest dość obszerne, w nadstawie ołtarza głównego umieszczono przedstawienie  Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, natomiast w kaplicy bocznej znajduje się ołtarz z przedstawieniem błogosławionego Czesława, dominikanina. Kościół pw. Niepokalanego Sera NMP został konsekrowany przez biskupa Stanisława Szymeckiego 5 maja 1991 r.

Budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii w Antolce ks. W. Herczyk pochowany został na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Kościół ma przywilej na odpust w święta:

- Niepokalanego Serca NMP przypadające w pierwszą sobotę po oktawie Bożego Ciała;
- dzień bł. Czesława – tj. 20 lipca.

Proboszcz:
ks. Maciej Stopiński, ur. 1970 (Proszowice), wyśw. 1995, mian 2015

Adres:
32-210 Książ Wielki
Antolka nr 1
tel. 41-383-85-03

[1] Za: "Ziemia Miechowska, Moja Mała Ojczyzna", pod red. W. Barczyńskiego, S. Piwowarskiego; http://wiki.mojmiechow.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna, data wyświetlenia; 22 01 2014 r.