Dekanat miechowski wchodzi w skład diecezji kieleckiej Kościoła katolickiego.

dekanat-miechowski

Dziekan:
ks. Mirosław Kaczmarczyk (mian. 07.10.2013)

Wicedziekan:
ks. Edward Kuzka (mian. 27.06.2011)

Ojciec duchowny:
ks. Adam Bucki

Duszpasterz młodzieży:
ks. Robert Woszczycki

Moderator Służby Liturgicznej:
ks. Miosław Besterecha

Składa się z następujących parafii: