Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela Zwykła(20.10.2019)

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia parafialne,
 1. Dziś, dla celów statystycznych Konferencji Episkopatu Polski zostaną przeprowadzone badania niedzielnych praktyk religijnych w Parafiach w Polsce, czyli tzw. liczenie wiernych.
 2. Przeżywamy dziś w całym Kościele Światowy  Dzień Misyjny  i początek Tygodnia Misyjnego. W  głównym  przedsionku  Bazyliki  jest możliwość  wzięcia  udziału
  w  loterii  misyjnej  zorganizowanej  przez  Siostry Benedyktynki z młodzieżą
  z Ekonomika. Dochód z loterii misyjnej będzie przeznaczony na ufundowanie stypendiów  dla  najuboższych dzieci z Ekwadoru w Ameryce Południowej, którymi  opiekują się  Siostry Benedyktynki
 3. We wtorek wspominamy w liturgii św. Jana Pawła II, papieża. Po Mszy św. popołudniowej zapraszamy na montaż słowno - muzyczny dzieci i młodzieży ze SP
  nr 2 w Miechowie z katechetami: s. Cecylianą i ks. Konradem.
 4. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie Straży Honorowej.
 5. W przyszłą niedzielę obchodzimy dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym dniu naszą modlitwą i wsparciem materialnym do skarbon przy wyjściach
  z Bazyliki będziemy mogli pomóc prześladowanym chrześcijanom.
 6. W przyszłą niedziele o g. 19.00 będzie katecheza chrzcielna dla rodziców
  i kandydatów na chrzestnych.
 7. Ogłaszamy nabór do naszego chóru parafialnego. Spotkanie w środę o g. 19.00
 8. Komendant PSP podaje do wiadomości iż w związku z rozpoczętym okresem grzewczym wzrasta ryzyko pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Dochodzi do nich w wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń. Prosimy, aby pamiętać
  o obowiązku dokonywania przeglądów i sprawdzania instalacji wentylacyjnej oraz nie zaklejać i zatykać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych w oknach. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
 9. Zbliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych i WspomnieniaWszystkich Wiernych Zmarłych. Wypominki roczne, półroczne i kwartalne
  w których będziemy się modlić przed każdą Mszą Świętą możemy zamawiać
  u księży w kancelarii parafialnej  lub w zakrystii Bazyliki z ofiarą: – roczne tak jak intencja mszalna i następne... Możemy także zamawiać wypominki jednorazowe na poszczególne dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych z dobrowolną ofiarą. Przy wyjściach
  z Bazyliki znajdują się kartki na których wpisujemy imiona naszych bliskich zmarłych, przekazując je do księży.
 10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
 11. Wszystkim solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia z pamięcią w modlitwie.