Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna (15.04.2018)

Kategoria: Ogłoszenia parafialne,

1. Wczoraj, podczas V – Diecezjalnej Pielgrzymki do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie pod hasłem: "Świadkowie wiary napełnieni Duchem Świętym" antycypowaliśmy uroczystość odpustową "Niedzieli Pustego Grobu Bożego". Bardzo serdecznie pragniemy podziękować wszystkim za współorganizację tego diecezjalnego wydarzenia: ks. bp. ordynariuszowi, przedstawicielom instytucji kościelnych naszej diecezji, księżom rodakom, naszym księżom, księżom kanonikom kapituł: kieleckiej, wiślickiej i miechowskiej z ich prepozytami i kustoszami, osobom życia konsekrowanego, katechetom, nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii, grupie liturgicznej, członkom zakonu rycerskiego świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, przedstawicielom władz samorządowych wszystkich szczebli z panem burmistrzem Miasta i Gminy Miechów. Przedstawicielom wszystkich instytucji, służb, organizacji i stowarzyszeń. Dyrektorowi Muzeum Ziemi Miechowskiej Włodzimierzowi Barczyńskiemu; Komandorowi Stanisławowi Osmendzie kustoszowi Stałej Siedziby Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Dziękujemy: panu organiście, chórowi parafialnemu, służbie zdrowia, policji; straży miejskiej; strażakom: Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych; harcerzom; wolontariuszom w tym z Gimnazjum nr 1, ministrantom, służbom porządkowym. Serdeczne podziękowanie składamy Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta, nade wszystko dziękujemy pielgrzymom z diecezji kieleckiej i spoza; dzieciom, młodzieży i dorosłym, pielgrzymom doświadczonym cierpieniem; naszym rodakom i parafianom: Bóg zapłać.

2. Przeżywamy dziś Odpust Pustego Grobu. Dziękujemy ks. Łukaszowi za wygłoszone słowo. Po Mszy Św. udajemy się Grobu Pańskiego na modlitwę z racji dzisiejszego święta.
3. W bieżącym tygodniu Msze Święte w intencji ks. Proboszcza o Błogosławieństwo Boże i powrót do zdrowia będą sprawowane: W środę o 18.00 – od funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Miechowie
W czwartek o 18.00 – od księży z dekanatu
W piątek o 15.00 – od parafian z Chęcin oraz od księży z dekanatu
4. Ksiądz proboszcz serdecznie dziękuje wszystkim, którzy się modlą i zamawiają w Jego intencji Msze Święte, odwzajemniając swoimi kapłańskimi modlitwami.
5. Dziś 15 kwietnia rozpoczyna się Tydzień Biblijny, inicjatywa Narodowego Czytania Pisma Świętego pod patronatem Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II.
6. KOMUNIKAT BISKUPA KIELECKIEGO
Drodzy Diecezjanie!
W środę 18 kwietnia br. przypada 20 rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Mariana Florczyka. W dniu jubileuszu dziękujmy Bogu za wszelkie łaski, które spłynęły na naszą diecezję przez posługę Księdza Biskupa. Jednocześnie zachęcam do tego, abyśmy pamiętali o Dostojnym Jubilacie w Eucharystii i naszych serdecznych modlitwach. Niech Bóg obdarza Księdza Biskupa Mariana zdrowiem i wszelkimi łaskami potrzebnymi do owocnego posługiwania w Kościele. Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa.
Wasz Biskup
† Jan Piotrowski
7. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać dzień seminaryjny i gościć profesorów oraz kleryków naszego kieleckiego seminarium modląc się nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Ofiary jakie złożymy na tacę będą przekazane na seminarium duchowne.
8. Parafialny Zespół Caritas informuje, że 18 kwietnia w środę od g. 8.00 przy ul. Jagiellońskiej 19 będą wydawane paczki żywnościowe.
9. W czwartek III miesiąca zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy o g. 18.00, którą poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym.
10. W piątek ( 20 kwietnia) o godz. 15.00 odbędzie się w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie tegoroczne spotkanie katechetów z dekanatu: miechowskiego i wodzisławskiego. Spotkaniu będzie przewodniczył Diecezjalny Wizytator ks. Waldemar Wiśniowski.
11. Poczynając od dzisiejszej niedzieli, przez kolejne pięć niedziel wielkanocnych wspólnoty neokatechumenalne będą głosiły ewangelię na Rynku miechowskim o godz. 15.30.
12. 28 kwietnia grupy Margaretkowe organizują wyjazd do Niepokalanowa, szczegóły na plakacie w przedsionku. Zapisy w zakrystii.
13. Od 1-3 maja w Krakowie Łagiewnikach są organizowane rekolekcje dla rodziców w żałobie po stracie dziecka. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
14. Centrum medyczne z partnerami zaprasza na spotkanie „ Warsztaty zdrowia dla kobiet” Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń.
15. Wychodząc z Bazyliki możemy nabyć prasę katolicką dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
16. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać. Niech dobry Bóg wynagradza hojność i świadomość odpowiedzialności za Kościół.
17. Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia – składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożych łask z pamięcią w modlitwie.
18. Po Mszy Świętej zapraszamy wszystkie dzieci przed ołtarz po kolejny obrazek z dzisiejszej niedzieli.