Odpust parafialny z racji 215. rocznicy konsekracji Bazyliki

Odpust parafialny z racji 215. rocznicy konsekracji Bazyliki

Kategoria: Aktualności,

Okolicznościowe prelekcje dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Droga Krzyżowa oraz uroczysta Msza Święta złożyły się na tegoroczny odpust parafialny z racji obchodów 215. rocznicy konsekracji Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie.

O godz. 10.00 w Domu Parafialnym rozpoczęto konferencję podczas której wygłoszono dwie prelekcje. Bartłomiej Czech, kawaler Zakonu Bożogrobców wygłosił prelekcję „Domina Nostra Palaestinae Regina Ordinis Patrona (NMP Królowa Palestyny - Patronka Ziemi Świętej i Patronka naszego Zakonu) – w 90. rocznicę utworzenia poświęconego Jej Sanktuarium w Dajr Rafat (Deir Rafat) w Patriarchacie Łacińskim Jerozolimy”, natomiast kawaler zakonu – Maurycy Fojcik przedstawił referat „Przywrócenie Patriarchatu Łacińskiego w Ziemi Świętej i odnowienie Zakonu Rycerskiego Bożogrobców na mocy brewe papieskiego "Nulla celebrior" z 23 lipca 1847 r. i instrukcji wykonawczej "Sanctissimus Dominus Noster" Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 10 grudnia 1847 r.”.

Następnie uczestnicy odpustu wzięli udział w Drodze Krzyżowej w krużgankach Bazyliki, którą poprowadzili Damy i Kawalerowi Zakonu Bożogrobców.

O godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. dr hab. Witolda Janochy, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Eucharystię koncelebrowali Kanonicy Kapituły Miechowskiej, kapłani należący do Zakonu Bożogrobców oraz księża z dekanatu miechowskiego.

W homilii ks. Profesor zaznaczył trzy wymiary istoty tej uroczystości i jednocześnie wiary: po pierwsze to strzec życia Bożego w moim sercu, pod drugie przypomniał, że jesteśmy członkami wspólnoty jaką jest Kościół, który musi być wierny Ewangelii oraz trzecie, że jako domownicy tej świątyni mamy strzec dziedzictwa, które przejęliśmy od naszych pradziadów, w którym Chrystus jest obecny przez licznie sprawowane sakramenty.

Znaczenie miechowskiej świątyni podkreślił także w swoim słowie kustosz i proboszcz Bazyliki Grobu Bożego ks. kan. Mirosław Kaczmarczyk: - „Świątynia jest znakiem Boga i miejscem spotkania z Nim. W niej Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem Swego Zmartwychwstałego Syna. Ta miechowska świątynia jest naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się by wyznawać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół – żywą świątynię Boga”.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy uczestnicy przeszli przez krużganki do kaplicy Grobu Bożego, gdzie odmówiono specjalną „Modlitwę Rycerza”.

W uroczystościach odpustowych wzięli udział m.in.: Członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, przedstawiciele władz samorządowych, pielgrzymi, goście i parafianie.

Konsekracji odbudowanego kościoła w Miechowie dokonał 15 lipca 1802 r. ostatni przełożony generalny zakonu bożogrobców, bp Tomasz Nowina Nowiński, proboszcz miechowski.