MAŁOPOLSKI SZLAK BOŻOGROBCÓW

MAŁOPOLSKI SZLAK BOŻOGROBCÓW

Kategoria: Konferencje i spotkania,

Małopolski Szlak Bożogrobców

 Czasy świetności zakonu bożogrobców dawno minęły, a od formalnej kasaty zakonu na ziemiach polskich upłynęło wiele lat. Podjęliśmy próbę przybliżenia miejsc, gdzie do dzisiaj pamięta się o zakonnikach w czarnych habitach z czerwonym podwójnym krzyżem, gdzie istnieją kościoły stanowiące pomniki ich sławnej przeszłości.

Oprócz Miechowa, który był siedzibą ich zwierzchnictwa i gdzie na każdym kroku widać wyraźnie ich ślady, znajdujemy w Małopolsce szereg kościołów czy to budowanych przez Stróżów Grobu Bożego czy też nabytych lub otrzymanych w formie nadań. Są to funkcjonujące kościoły w Siedliskach, Uniejowie, Chodowie, Sławicach, Wrocimowicach, Krakowie, Chełmie i Łapszach Niżnych.

W ramach uroczystości jubileuszowych 850. lat bytowania zakonu na ziemiach polskich w 2013 r. Poczta Polska wydała znaczek i okolicznościowe pocztówki, natomiast Parafia Grobu Bożego wraz z Urzędem Gminy i Miasta Miechów przygotowała program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy na stronę internetową, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat szlaku: http://bozogrobcy.miechow.info

Zobacz informator w formie pdf