Uroczystość z racji 21 rocznicy ogłoszenia miechowskiej świątyni Bazyliką Mniejszą

Uroczystość z racji 21 rocznicy ogłoszenia miechowskiej świątyni Bazyliką Mniejszą

Kategoria: Inne,

Tradycyjnie już 3 listopada nasza wspólnota parafialna zgromadzona wokół Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie świętowała kolejną rocznicę ogłoszenia kolegiaty miechowskiej- bazyliką mniejszą. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się w krużgankach poklasztornych Nabożeństwem Drogi Krzyżowej. W samo południe sprawowana była uroczysta suma koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. prof. dra hab. Wojciecha Misztala, Prorektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który wygłosił również Słowo Boże.

Rocznicowe świętowanie zgromadziło kapłanów – kanoników miechowskiej kapituły kolegiackiej, kapłanów z dekanatu oraz rodaków, a także osoby życia konsekrowanego, Damy i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie- Zwierzchnictwo w Polsce, przedstawicieli Instytucji, Stowarzyszeń, Organizacji z terenu naszego Miasta, Gminy i Powiatu, gości, parafian i pielgrzymów.

Sanktuarium Grobu Bożego, które nosi też tytuł kolegiaty i bazyliki mniejszej w ciągu roku celebruje kilka razy odpust: m.in. w III Niedzielę Wielkanocną, w Niedzielę po 15 lipca z okazji konsekracji świątyni, na początku listopada z okazji rocznicy nadania tytułu bazyliki, w lutym z okazji rocznicy nadania tytułu kolegiaty i instalacji kapituły, oraz w Wielki Piątek.

Z historii nadania kolegiacie miechowskiej tytułu bazyliki mniejszej:

W odpowiedzi na wystosowaną pisemną prośbę wielu dostojników kościelnych papież Jan Paweł II w dniu 10 kwietnia 1996 roku wydał breve wynoszące miechowski kościół do godności Bazyliki Mniejszej. Zostało ono uroczyście ogłoszone w Miechowie przez Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa w dniu 3 listopada 1996 roku. Jego treść brzmi następująco:

 NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ:

Wśród starożytnych i sławnych świątyń Polski, naszej umiłowanej Ojczyzny, szczególnym pięknem odznacza się kościół parafialny Grobu Bożego Świętego w mieście Miechowie, na terenie diecezji Kieleckiej. Świątynia ta, mająca bogatą historię, ozdobiona znakomitymi dziełami sztuki i wyposażona w relikwie, jest także znanym sanktuarium. Przybywali do niego kiedyś, zwłaszcza w wiekach średnich, polscy rycerze, i w naszych czasach pielgrzymują do niego pobożni wierni, aby uczcić znaną figurę Chrystusa Ukrzyżowanego oraz modlić się w pięknej kaplicy zbudowanej w takim samym kształcie jak Jerozolimski Grób Odkupiciela.      Pisał do Nas o tym Czcigodny Brat Kazimierz Ryczan, Biskup Kielecki, w listach z dnia 22 października 1994 roku i z dnia 14 lutego tego roku, prosząc także w imieniu duchowieństwa i wiernych, abyśmy zaszczycili tę świątynię tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. My, Następca świętego Piotra, jeszcze wtedy, gdy pełniliśmy posługiwanie Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, wielekroć modliliśmy się we wspomnianej świątyni. Dlatego też z całą życzliwością uznajemy za słuszne, aby zadośćuczynić gorącej prośbie Kieleckiego Pasterza. Potwierdzając w pełni to, co w tej sprawie postanowiła na mocy udzielonych przez Nas uprawnień Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, najwyższą Apostolską władzą i mocą tego Pisma, wynosimy na zawsze ten kościół do godności Bazyliki Mniejszej oraz przyznajemy mu wszystkie prawa i liturgiczne przywileje, jakie przysługują świątyniom ozdobionym tym tytułem, z zachowaniem przepisów obowiązujących na mocy dekretu "O tytule Bazyliki Mniejszej" wydanego dnia 9 listopada roku 1989. Niech się to przyczyni do szczęścia i pomyślności rozwijającej się i bardzo Nam drogiej wspólnoty parafialnej, przy której aż do roku 1819 istniała siedziba Generalnego Przełożonego Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Niech ta wspólnota codziennie sprawuje pamiątkę Męki Chrystusa, który przez swój Święty Krzyż świat odkupić raczył. Pragniemy, aby ten List, opatrzony pieczęcią pierścienia Rybaka, posiadał teraz i w przyszłości swoją powagę bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia. Dan w Rzymie, w Stolicy świętego Piotra, dnia 10 kwietnia roku 1996 w osiemnastym roku Naszego Pontyfikatu.                                                                                                                      

Joannes Paulus II PP