Kręgi Domowego Kościoła w Miechowie

Kręgi Domowego Kościoła w Miechowie

Kategoria: Inne,

Zapraszamy do powstających kręgów Domowego Kościoła w Miechowie.

Jeżeli wolą małżonków jest:

  • umacniać swoją wiarę,
  • pielęgnować miłość małżeńską,
  • nauczyć się rozwiązywania konfliktów,
  • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi,
  • doświadczyć życia we wspólnocie...

Domowy Kościół będzie odpowiednim miejscem.

Historia

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele Katolickim, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Założycielem DK był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), wspomagany przez siostrę Jadwigę Skudro RSCJ (1914-2009). Ruch zaczerpnął duchowość z powstałych wcześniej we Francji Equipes Notre Dame. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza Oaza Rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu. Świętem patronalnym DK jest Uroczystość Świętej Rodziny.

Kręgi

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach Domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest teologiczna i duchowa pomoc księdza moderatora, który przychodzi na spotkania kręgu.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw (jeżeli nie ma ku temu przeszkód) i składa się z trzech następujących części:

  • dzielenie się życiem,
  • wspólna modlitwa,
  • formacja

Duchowość

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Zadaniem DK jest kształtowanie nowych ludzi w relacjach: ja i Bóg, ja i współmałżonek, ja i inni ludzie. DK pomaga kształtować jedność małżeńską, która pozwala wychowywać dzieci w duchu chrześcijańskim.

Członkowie

Członkami DK są sakramentalni małżonkowie, którzy wspólnie angażują się w formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby wspólnie pracować nad relacją między sobą i Bogiem.

Diecezje

Obecnie kręgi DK znajdują się we wszystkich diecezjach.

W diecezji kieleckiej mamy obecnie 45 kręgów.

Kontakt - para pilotująca: Anna i Grzegorz Barasińscy,
669 337 438, 669 491 178, wrona_anna@interia.pl