Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie można zwiedzać codziennie od godz. 8.00 do godz. 17.00, w niedzielę zaś od godz. 14.00 do 16.30
( w wakacje do godz. 18.00).

Zgłaszanie pielgrzymek i programu pobytu:
Kancelaria:
tel. 786 856 160
e-mail: kacelaria.parafiamiechow@gmail.com
Przewodnik Bazylika - Muzeum:
tel. 530 766 522
e-mail: biuro@muzeum.miechow.pl