Zdjęcia z pierwszej pielgrzymki Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie

Zapraszamy do bezpłatnego pobrania zdjęć z pierwszej pielgrzymki
Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie

 Pobierz wszystkie zdjęcia