W nieodległej przyszłości planowane jest utworzenie Centrum Obsługi Pielgrzyma, które zapewni pełną informację dotyczącą kwestii, które są wymagane do obsługi wszystkich pragnących odwiedzić Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie.

Poniżej podajemy adresy tych instytucji, których działania skierowane do dyspozycji pielgrzyma ale również turysty, pragnących zatrzymać się w Miechowie na jakichś czas.  Są to:

Małopolski System Informacji Turystycznej
Plac Kościuszki 1a, 32-200 Miechów
(41) 383 13 11
e-mail: it.miechow@msit.malopolska.pl
www.visitmalopolska.pl 

Muzeum Ziemi Miechowskiej:

ul. Warszawska nr 1

32-200 Miechów

(41) 230 81 44

530 766 522

biuro@muzeum.miechow.pl

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie:
Dom Kultury
ul. Racławicka 10
32-200 Miechów
(41) 383 13 31
dk@ckis.miechow.eu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Miechowie:
http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_miech

Kancelaria parafii pw. Grobu Bożego w Miechowie:
(w Domu Parafialnym)
(41) 383 13 78