Boże Ciało

Boże Ciało

Kategoria: Inne,

W czwartek 20 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – tzw. Boże Ciało. Dziękowaliśmy w tym dniu za dar Eucharystii. O godz. 10.00 w naszej bazylice sprawowana była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Proboszcza Franciszka Siarka, po której wyruszyła procesja eucharystyczna po ulicach naszego miasta, która była czytelnym i publicznym wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa przez licznie zgromadzonych wiernych. Procesja zatrzymała się przy czterech ołtarzach, gdzie zgromadzeni usłyszeli Słowa Ewangelii i zanosili wspólne modlitwy. W uroczystość czynnie włączyły się niemal wszystkie grupy parafialne oraz przedstawiciele różnych instytucji naszego miasta, gminy i powiatu. Bogu niech będą dzięki za zaangażowanie, przygotowanie i udział w Liturgii wszystkim obecnym.